x Driven Development

x Driven Development

Test First - een introductie 

Lees hieronder meer over x Driven Development

x Driven Development

In traditionele softwareontwikkeling wordt eerst code geschreven, waarna er getest wordt. De testuitvoering en testdekking komen daarbij vaak in de knel met de planning. Een "test first" aanpak kan dit voorkomen, omdat er eerst testen worden opgesteld en er daarna pas ontwikkeld wordt. Zo'n aanpak wordt ook wel x Driven Development genoemd en er zijn verschillende varianten zoals BDD, TDD en ATDD.

Test Driven Development (TDD)

TDD is een programmeerstijl waarbij incrementeel unit tests worden gemaakt, waarna code wordt geschreven om die testen te laten slagen. TDD resulteert in een set geautomatiseerde unit tests. Het doel van TDD is echter het van tevoren bepalen van de verwachtingen.

Lees hier meer over deze training

Acceptance Test Driven Development (ATDD)

Bij ATDD worden testen op basis van user stories op een iteratieve manier opgesteld. User stories bevatten requirements en deze requirements worden uitgewerkt in testen. Het opstellen van de testen gebeurt gezamenlijk door business, ontwikkelaars en testers voordat de code is ontwikkeld. ATDD resulteert in een set acceptatietesten. Het doel van ATDD is echter een gezamenlijk begrip van de te bouwen software.

Lees hier meer over deze training

Behaviour Driven Development (BDD)

BDD is een methode voor het ontwikkelen van software op basis van gedrag. Het gedrag wordt beschreven op een manier die voor de teamleden begrijpelijk is aan de hand van voorbeelden. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van Given-When-Then constructies. Hierbij worden oorzaak en gevolg gebruikt als basis.

Lees hier meer over deze training

Kan ik je helpen?

Jasper van den udenhout
Manager Sogeti Academy
Phone number: +31 88 660 6650

Quote

“De trainer was heel enthousiast in het overbrengen van de materie.”
- Murat (december 2019)