TMAP: Quality for cross-functional teams e-learning

Chester Wade 1200x350

In het kort


Training price
695 (ex. BTW)
Training duration
60 uur (trainingsduur)
Training material language
Engels (taal van het materiaal)

Bestellen

TMAP: Quality for cross-functional teams e-learning

In de IT-wereld van vandaag wordt van cross-functionele teams verwacht dat ze snel bedrijfswaarde met de juiste kwaliteit leveren. TMAP® ondersteunt deze nieuwe manier van werken aan “built-in quality” die verder gaat dan testen alleen.

Deze e-learning biedt alle mensen in een high-performance IT delivery team (zoals DevOps of Scrum) de vereiste kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor het inbouwen van kwaliteit in hun IT-systeem en het geven van vertrouwen dat de nagestreefde business value kan worden geleverd.

Deze e-learning is gebaseerd op het boek “Quality for DevOps teams” en de TMAP body-of-knowledge op www.tmap.net.

Hoe lang heb je toegang?

Je hebt zes maanden toegang tot de portal van de e-learning. Na je inschrijving ontvang je binnen drie werkdagen je inloggegevens en gaat de periode van zes maanden in.

Wil je later starten met de e-learning? Dat kan! Vul dan op het inschrijfformulier in het veld 'note' in vanaf welke datum je wil starten. 

Wat ga je leren?

Tijdens deze training krijg je (die doorgaans een of meer rollen in een cross-functional team vervullen) kennis van de volgende QA & testonderwerpen:

 • Het VOICE-model voor het realiseren van business value door IT delivery
 • IT delivery modellen, met name DevOps
 • Cross-functionele teams en continuous quality engineering
 • De “whole-team” benadering en relevantie voor Dev- en Ops-mensen
 • QA- & test topics zoals:
  • Reviewing en pull-requests
  • Continuous improvement 
 • Continuous everything, testautomatisering en CI/CD-pijplijn
 • Totale kosten van kwaliteit
 • Indicatoren, rapportage en “alerting”
 • Kwaliteitsmaatregelen
 • Persoonlijke, interpersoonlijke en teamvaardigheden
 • Testvariëteiten (perfomance-, usability-, security testing en meer)
 • Experience-based testen: exploratory testing en mob testing
 • Testontwerp: grenswaardenanalyse, paden dekking, conditie gebaseerd testen, code coverage en mutation testing

Voor wie is deze training geschikt?

Deze training is geschikt voor alle mensen die werken in of met high-performance IT delivery teams (zoals DevOps en Scrum). Relevante rollen zijn onder andere business-analisten, product owners, ontwikkelaars, beheerders, quality engineers, testers, gebruikers, scrum masters, agile coaches, release train engineers, enz.

Kan je examen doen?

De examenvoucher maakt geen onderdeel uit van deze training. De kosten voor deze voucher bedragen 235 euro en is hier te bestellen.

Kan ik je helpen?

Jasper van den udenhout
Manager Sogeti Academy
Phone number: +31 88 660 6650